เพลง CoCo ผู้ร้อง Aioz & Young 7 ค่ะ ชื่อเพลงหมายถึงร้านชานม555555555555555555 มีคนขอมาสักพักแล้ว แต่เราเพิ่งเห็นต้องขออภัยด้วยนะคะ 比巴卜(bǐ bā bo)คือยี่ห้อหมากฝรั่งของจีน 吃鸡(chī jī )กินไก่ หมายถึง พับจี 皮卡多(píkǎ duō)คือเมืองในแผนที่ทะเลทรายในพับจี หากแปลความหมายผิดหรือซับมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะ