მომენტს, როდესაც თირკმელი ვეღარ ასრულებს სისხლის ფილტრაციის ფუნქციას და ვეღარ გამოჰყოფს შარდს, თირკმლი უკმარისობა ჰქვია. 16.11.2015 © GDS Website ➡ http://gdstv.ge/shuadge/1 facebook ➡ https://www.facebook.com/shuadgeGDS instagram ➡ https://instagram.com/shuadgegds twitter ➡ https://twitter.com/shuadgegds