ကခ်င္ျပည္နယ္နဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွာ အစိုးရတပ္နဲ႔ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႔ (KIA) အၾကား စစ္ေရးတင္းမာမႈ တိုးျမင့္လာၿပီး ႏွစ္ဖက္ထိေတြ႔တိုက္ပြဲေတြ ေန႔စဥ္လိုလို ျဖစ္ပြားေနတဲ့အေၾကာင္း ျမန္မာဘာသာစာတန္းထိုး တင္ျပထားပါတယ္။

KachinKIAShanRFARadio Free AsiaBurmaMyanmar